Terms of Use

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ INMERGERS.COM

Điều 1: Định nghĩa
 1. “Inmergers.com” là sàn giao dịch thương mại điện tử do Công ty cổ phần INMERGERS sở hữu và vận hành.
 2. “INMERGERS” hay “Bên cung cấp dịch vụ” là Công ty Cổ phần INMERGERS được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109232418 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 23 tháng 06 năm 2020, sửa đổi lần thứ ba ngày 14/01/2021.
 3. “Thành viên” hay “Bên sử dụng dịch vụ” bao gồm Bên mua, Bên bán, Bên nhượng quyền/đại lý, Bên môi giới, được công nhận là thành viên trên Inmergers.com và được phép sử dụng dịch vụ do Inmergers.com cung cấp trong phạm vi cho phép của Inmergers.com. Thông qua Inmergers.com, Thành viên tạo lập hồ sơ, trao đổi thông tin trực tiếp để tiến tới giao dịch ngoài Inmergers.com. Các Thông tin của Thành viên được lấy từ tài khoản và hồ sơ đó.
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Thành viên
 • Quyền của Thành viên
  1. Khi đăng ký trở thành Thành viên của Inmergers.com, Thành viên sẽ được khởi tạo tài khoản để tham gia thực hiện các hoạt động trên Inmergers.com.
  2. Được đội ngũ của Inmergers.com hướng dẫn để sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc quản lý tài khoản và sử dụng các tính năng trên Inmergers.com.
  3. Được tự do lựa chọn và sử dụng các tính năng, gói dịch vụ trên Inmergers.com sao cho phù hợp với mục tiêu và mong muốn của mình.
  4. Có quyền giới thiệu thông tin doanh nghiệp, cơ hội hợp tác kinh doanh, tiếp cận với một hệ thống thông tin chính xác, tin cậy và kết nối với những doanh nghiệp, nhà đầu tư, người môi giới khác, hỗ trợ cho việc đầu tư, kinh doanh, mua bán sáp nhập doanh nghiệp...
  5. Được hưởng các chính sách giành cho khách hàng mà Inmergers.com đã xây dựng, như chính sách bảo mật thông tin... và được sử dụng toàn bộ các tính năng, dịch vụ hỗ trợ mà Inmergers.com cung cấp trong gọi dịch vụ mà Thành viên đã lựa chọn.
 • Nghĩa vụ của Thành viên
  1. Cung cấp đầy đủ các thông tin mà Inmergers.com yêu cầu về cá nhân, tổ chức, pháp nhân đăng ký tài khoản. Đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp cho Inmergers.com.
  2. Tuân thủ các quy định về về thanh toán, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi sử dụng dịch vụ và đăng tải thông tin lên Inmergers.com.
  3. Thành viên tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu trữ và hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Inmergers.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật... để hai bên cùng hợp tác xử lý.
  4. Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Inmergers.com và những thông tin đăng tải lên Inmergers.com là chính xác và hoàn chỉnh. Khi có sự thay đổi, bổ sung các thông tin trên Inmergers.com, Thành viên cam kết những thay đổi, bổ sung này là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
  5. Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Inmergers.com. Các giao dịch giữa các bên (nếu có) sẽ diễn tra ngoài phạm vi Inmergers.com và phụ thuộc vào ý chí của các bên. Inmergers.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch, tranh chấp, thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hoạt động giữa các thành viên trên Inmergers.com.
  6. Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Inmergers.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Inmergers.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
  7. Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Inmergers.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Inmergers.com.
  8. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Inmergers.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên bằng cách sự dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Inmergers.com
  9. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Inmergers.com và các sản phẩm, dịch vụ khác của Inmergers.com; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh, và các thành phần liên quan đến thương hiệu của Inmergers.com tại bất kỳ đâu
  10. Không sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ hình thức nào bất cứ phần/nội dung nào của trang web tới các máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ mục đích nào, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Inmergers.com.
  11. Không được sử dụng các thiết bị, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp tự động khác, hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ nội dung, tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào của sàn Inmergers.com.
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của INMERGERS
 • Quyền của INMERGERS
  1. INMERGERS sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cho những Thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Inmergers.com đã nêu ra.
  2. Từ chối đăng tải thông tin trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho Inmergers.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
  3. Có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên trong trường hợp Thành viên vi phạm các Quy chế của Inmergers.com hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Inmergers.com.
  4. INMERGERS sẽ giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với toàn bộ nội dung, thiết kế giao diện trên Inmergers.com theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của InMergers. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Nghĩa vụ và trách nhiệm của INMERGERS
  1. Có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định của pháp luật
  2. Tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên Inmergers.com.
  3. Chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Inmergers.com.
  4. Chịu trách nhiệm loại bỏ những thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thông tin vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
  5. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trên Inmergers.com, đồng thời sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Inmergers.com.
  6. Cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Inmergers.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho Thành viên thì Inmergers.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.
  7. Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Inmergers.com, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Điều 4: Xử lý khiếu nại
 • Quyền của INMERGERS
 • Khi phát sinh tranh chấp, INMERGERS đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Inmergers.com. INMERGERS sẽ tiếp nhận các khiếu nại của người dùng và chuyển nội dung khiếu nại sang Bộ phận pháp lý để đưa ra giải pháp cụ thể hỗ trợ người dùng để giải quyết tranh chấp đó. INMERGERS chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong thời hạn 15 ngày làm việc.
 • INMERGERS chỉ tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại, tranh chấp giữa Inmergers.com với các Thành viên. Những thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên khi tự mình thực hiện giao dịch với nhau sẽ không nằm trong phạm vi thẩm quyền giải quyết.
Điều 5: Sự kiện bất khả kháng
 • Quyền của INMERGERS
 • “Sự kiện bất khả kháng” là tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát bao gồm: Chiến tranh, các cuộc nổi loạn, bạo loạn, các hành động phá hoại, các cuộc đình công, bãi công, các đạo luật hay quy chế của Chính phủ thay đổi, cháy, nổ hay các tai nạn không thể tránh được khác, lũ lụt, bão, động đất hay các hiện tượng tự nhiên không bình thường khác và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của thỏa thuận hợp tác này.
 • Hai bên không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào nếu xảy ra sự cố gây ra hậu quả ngoài ý muốn trong các trường hợp quy định tại Điều 5.1
Điều 6: Điều chỉnh Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ

INMERGERS giữ mọi quyền điều chỉnh nội dung của Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ này. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật chi tiết tại Inmergers.com. Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Điều kiện và điều khoản sử dụng này được sửa đổi đồng nghĩa với việc Thành viên đã chấp nhận Điều kiện và điều khoản sử dụng sửa đổi đó.